Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Το  Διοικητικό      Συμβούλιο   του Αγροτοβιομηχανικού    Συνεταιρισμού Τυμπακίου με την αριθ. 1805/29-06-2016 απόφαση του  καλεί  τα   μέλη του Συνεταιρισμού  σε  Γενική Συνέλευση  την   Κυριακή  24 Ιουλίου 2016  ώρα   10:00 π.μ.    στο συσκευαστήριο του συνεταιρισμού στον Αναδασμό με θέμα ημερήσιας   διάταξης:

Αρχαιρεσίες. (Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Συν/σμού.

Επειδή η Γενική Συνέλευση είναι εξ αναβολής είναι   απαραίτητη η παρουσία όλων  των μελών.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο