Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου:

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) Μ16ΣΥΝ-00503, είναι να περιοριστούν οι εισροές και η παραμονή των πλαστικών απορριμμάτων/υπολειμμάτων στα θερμοκήπια, που μειώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και είναι δαπανηρές

Το πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο:

Το πρόβλημα που προτίθεται να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη Δράση είναι η υποβάθμιση του εδάφους από τη ρύπανση από πλαστικά και η βελτίωση της ποιότητας αυτού, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων / υπολειμμάτων.

Η εδαφική υποβάθμιση οδηγεί σε διάβρωση του εδάφους και σε μειωμένη ικανότητα αυτού να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.

Ανάμεσα στα άλλα η υποβάθμιση και επιδείνωση της κατάστασης των εδαφών αποτελούν την κύρια αιτία ερημοποίησης.

Επιπρόσθετα, συχνά οι προσπάθειες αποκατάστασης των εδαφικών οικοσυστημάτων δεν βασίζονται σε πρότερη στοχευμένη αξιολόγηση της υγείας τους, με αποτέλεσμα να γίνεται περιττή χρήση εισροών (πχ λιπασμάτων) προκαλώντας περαιτέρω οικολογικά προβλήματα.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καινοτομεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς δίνει έμφαση στις έννοιες των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η προσπάθεια οργανωμένης ανακύκλωσης των απορριμμάτων συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους στην περιοχή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Σχεδίου:

Με την υλοποίηση του Ε.Σ., προβλέπεται η βελτίωση της υγείας του εδάφους και η δημιουργία προτύπου που θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων πλαστικών.

Το έργο καινοτομεί επομένως σε δύο επίπεδα:

  • Η απομάκρυνση και ανακύκλωση των απορριμμάτων συνδυάζεται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Η παρακολούθηση αυτή δεν θα γίνει αποκλειστικά από μια επιστημονική ομάδα αλλά θα εμπλακούν οι εργαζόμενοι στις παραγωγικές μονάδες των θερμοκηπίων. Έτσι, οι παραγωγοί θα αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα και θα τροποποιήσουν την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος τους. Παράλληλα, οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές μπορούν να προβληθούν και στο αγοραστικό κοινό.
  • Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα καταγράφει και θα παρακολουθεί  τη διαδικασία ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία των θερμοκηπίων.

Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, καθώς θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών από τους παραγωγούς.

Τόπος εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα Επιχειρησιακού Σχεδίου:

Η πιλοτική ανάπτυξη της μεθόδου θα πραγματοποιηθεί στο Τυμπάκι Ηρακλείου (Περιφέρεια Κρήτης) καθώς και στην Καλαμάτα (Περιφέρεια Πελοποννήσου), σε θερμοκήπια που διαθέτουν για το σκοπό αυτό ο Α.Σ. Τυμπακίου και η εταιρία «Θερμοκήπια  Καλαμάτας Γ. Νίκου- ΕΙΡ. ΧΕΙΛΑ» που συμμετέχουν στο σχήμα της Επιχειρησιακή Ομάδας.

Το Ε.Σ. ξεκίνησε να υλοποιείται στις 5/12/2022 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.

Τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ» και ο ρόλος τους:

Ρόλο Συντονιστή Έργου για την Επιχειρησιακή Ομάδα, αναλαμβάνει ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός-Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου (https://ast.opast.gr/),  που στο πλαίσιο του Ε.Σ. παρέχει εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και  προσωπικό για την εφαρμογή της μεθοδολογίας του Ε.Σ. καθώς και  τεχνογνωσία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του πιλοτικού λογισμικού.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (https://www2.aua.gr/elως ερευνητικός οργανισμός, συμμετέχει με το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και αναλαμβάνει τις μετρήσεις, την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου και την εκπαίδευση σε αυτήν των εργαζόμενων στα θερμοκήπια.

Η FUTURE INTELLIGENCE Ε.Π.Ε. (www.f-in.gr) ως φορέας καινοτομίας, αναλαμβάνει τη μεταφορά των καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών που θα εφαρμοσθούν στην Πρόταση. Την ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν από την τοποθέτηση αισθητήρων στα θερμοκήπια.

Η εταιρία Φυτώρια Καλαμάτας Γ. Νίκου- ΕΙΡ. ΧΕΙΛΑ Ε.Ε. (https://fytoriakalamatas.gr) παρέχει εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και  προσωπικό για την εφαρμογή της μεθοδολογίας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Η ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε. (https://esodaplus.comως διαμεσολαβητής και διευκολυντής καινοτομίας, αναλαμβάνει τη διάδοση και την προώθηση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου, τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση των δράσεων και υλικών επικοινωνίας του Σχεδίου. Τέλος τη διαμεσολάβηση για τη δημιουργία του πιλοτικού λογισμικού.

Παρακολουθήστε όλα τα νέα για την εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ» στον διαδικτυακό τόπο 

https://m16-soil-health.gr

Σχετικά link:

  • Δικτυακός τόπος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/el.
  • Δικτυακός τόπος του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία – EIP AGRI https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο