Διοικητικό Συμβούλιο

Μηλολιδάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Σταυριανάκης Τίτος

Αντιπρόεδρος

Σφακιανάκης Στέφανος

Ταμίας

Σκαντζάκης Ιπποκράτης

Γραμματέας

Καδιανάκης Λεωνίδας

Μέλος

Λαμπάκης Νικόλαος

Μέλος

Μαρκαντωνάκης Μιχαήλ-Γεώργιος

Μέλος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο