Αρχική / Ο Συνεταιρισμός / Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα του συνεταιρισμού είναι πιστοποιημένα κατά Globalgap και Agro 2.1 & 2.2 καθώς και πιστοποιημένα με συστήματα ποιότητας HACCP, ISO 22.000 και IFS που δίνει την δυνατότητα στα προϊόντα να συσκευάζονται και να προωθούνται άμεσα στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.