ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (2) εργάτες συσκευαστηρίου (ανειδίκευτο προσωπικό), για να απασχοληθούν στα έργα με …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ Διαβάστε Περισσότερα »