ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου αναζητά άνδρα απόφοιτο οικονομικού πανεπιστημίου (ΑΕΙ) για την κάλυψη θέσης στο λογιστήριο του Συνεταιρισμού

Καθήκοντα:      *     Εργασίες λογιστηρίου – ταμείου.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα παρακάτω πρέπει να αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα.

  • Απόφοιτοι οικονομικού πανεπιστημίου (ΑΕΙ κατά προτίμηση ΑΣΟΕΕ).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Lower).
  • Καλή γνώση Υ/Η (word, excel κ.α.)
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Ατομικές Ικανότητες

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Ομαδικότητα
  • Αντίληψη/Κατανόηση

Θα εκτιμηθούν επιπλέον γνώσεις ή δεξιότητες.

Τόπος εργασίας θα είναι τα γραφεία του Συνεταιρισμού στον Αναδασμό Τυμπακίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@opast.gr, στο fax: 2892052663 ή στα γραφεία του Συνεταιρισμού στον Αναδασμό Τυμπακίου μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2892051254  εσωτ. 13 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο