Μειωμένη τιμή ρεύματος για τα αρδευτικά δικαιούνται οι αγρότες

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς µε ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωμα ηλεκτροδότησης τους µε μειωμένη τιµή ρεύματος ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής.

Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, για τις ήδη ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιηµένου ή τροποποιηµένου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου παραγωγού, εφόσον κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν υποβληθεί αιτήµατα για την έκδοση επικαιροποιηµένων/τροποποιηµένων ∆ελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά δεν έχουν ακόμη συνταχθεί εντός διµήνου απο τις υπηρεσίες, υποχρεωτικά κοινοποιούνται για έκδοση στον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 5, υποπαράγραφος αα).

Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές του προηγούµενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, συντάσσετε απο τις υπηρεσίες τροποποιηµένο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυµεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.

Μετά την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι µε αριθμό πρωτ. Φ38 834/53661/29-4-2013 και Φ38 140/14580/3-4-2014.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση [112.44 KB]

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο