Ανακοίνωση: Γενική Συνέλευση 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού Τυμπακίου σε ετήσια τακτική  Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 20:00 στο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ του Συνεταιρισμού με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός & έγκριση Ισολογισμού για το έτος 2018.

2) Ορισμός ορκωτών  ελεγκτών για τη χρήση 2019.

3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα.

4)Συζήτηση & λήψη αποφάσεων σε θέματα δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο